JAROSLAV TARABA

07.02.2008, 18:27, Petiková Eva

Osud mi doprial napísať vám o niekom, kto nikdy nekričal do sveta, čo dokáže
 a KÝM JE !


/foto z 5.6.2009 Odovzdávanie cien za DIZAJN 2009 - BA/


JAROSLAV TARABA
-narodil sa 18.1.1932  /... mal 79, BOHU VĎAKA!/
- miesto narodenia - Leopoldov
Štúdium:
-Vyššia priemyselná škola sklárska v Lednických Rovniach
-súkromné štúdium kresby a maľby v Prahe
- vedúci výtvarník, dizajnér, v sklárňach v Lednických Rovniach
-od roku 1960 člen Zväzu slovenských výtvarných umelcov
-pravidelne vystavoval doma i v zahraničí
-za dizajn úžitkového skla, dosiahol množstvo ocenení / v zahraničí si ho vážili viac ako "doma"/
-v roku 1992 odišiel do dôchodku, ale jeho tvorivé aktivity NESKONČILI...
-zúčastňuje sa medzinárodných sklárskych sympózií v LR
- a dodnes vážne TVORÍ !!!

- je to DAR POZNAŤ HO !!!

 

A "DAR", ktorý mám JA, vám prezentujem v tejto kresbe.
Pochopíte...aj symboliku, ktorú som si zvolila.

Nuž a prichádza čas, aby som sa PRIZNALA...
JAROSLAV TARABA,  
,

je to môj OTEC...
Dnes som mala veľmi a veľmi náročný deň na psychiku, tak som mu zavolala ako vždy, keď mám pocit, že sa "nebo" rozhodlo mlčať a nepomôže mi...
Moje zlato, tak mi hovorí ON, aj moja Fanka, to ako mama...
"Čo sa stalo, prečo sa trápiš"...Vysypala som to, čo ma ťažilo.
A tu je podstata toho, čo ODKAZUJE Jaroslav TARABA všetkým, nielen mne:
-
otázka: "Čo si pomyslíš ráno, keď  začneš vnímať nový deň ?"
-odpoveď : "Poďakujem sa BOHU, že žijem! Poďakujem, že môžem rozvíjať  SVOJ TALENT !
-
otázka: "Čo urobíš, keď  vieš, že ťa niekto zradí a máš nepriateľov"?
-odpoveď : "Nesmieš si to všímať, musíš robiť ďalej, nevracať sa k minulosti..."
-
otázka: "Tak len okrajovo, kto v minulosti bol super človekom, s ktorým sa oplatilo poznať ?"
-odpoveď : " Predovšetkým Vincent HLOŽNÍK a Albín BRUNOVSKÝ !"
-
otázka: "Ovplyvnil niekto výrazne tvoju prácu dizajnéra?"
-odpoveď : "Práca dizajnéra nespočíva v tom, že ťa niekto učí, ale musíš hľadať sám..."
-
otázka : "Tak aký je recept, aby som dosiahla ÚSPECH ? "
- odpoveď : "NEHĽADAJ  NEPRIATEĽOV !"

Mohla by som vám dlho písať o svojom OTCOVI, lebo je to ČLOVEK, ktorý nikdy nezradil, NIKOHO.

Len nemal rád "kladivá a kosáky"...
Vyznával vieru v jedného BOHA a veril, že HO NESKLAME...
Kríž,  ktorý niesol,  považoval len za tak ťažký, ako to on sám dokázal uniesť...
 A hoci mohol, už v "totalite", byť možno aj profesorom univerzity  umenia v Miláne, alebo niekde inde "na západe", neurobil to...
Boril sa aj s mamou a babkou Majou, ktorá s nami žila, roky a vychovávali 4 deti.
Tri baby a chlapca.
No pre muža dosť zlá kombinácia, 5 žien a 2 chlapi, ale podarilo sa!
Všetky deti dosiahli VŠ vzdelanie a neskôr sa uplatnili na rôznych "postoch"...
Ale ani to nie je to NAJ...
TO NAJ... je zapísané dávno v DUŠIACH detí, ktoré sú už dávno dospelé...
TO NAJ... je pocit, že máme rodičov, ktorí NÁS MILUJÚ a sme pre nich VŠETKÝM!
A viem, že mám DOMOV, kým žijú moji RODIČIA !!!

Tak možno dnes pochopíte, aký ÚŽASNÝ ČLOVEK  je  - JAROSLAV TARABA .

ŽIJE TO, ČO CÍTI...DUŠOU .
Váži si každý deň, ktorý mu BOH  dá!
AJ dnes je to TAK...

S nekonečnou LÁSKOU píšem tieto riadky, lebo je to moje "dobro, môj anjel strážny", "moje ZLATÍČKO"...jednoducho môj MILUJÚCI a MILOVANÝ OTEC !!!

Nikdy ma NESKLAMAL...
NIKDY, ani keď  vedel, že robím chyby...
Vždy povedal, nemusela by si "provokovať", skús sa zmeniť...ale...cítila som, že vždy je na "tej"... "mojej strane" .
Nikdy nebol príkaz, že musím!
A stále cítim, že ma  MILUJE !

/...písala som vážne preto, že  je prvý, kto má PRÁVO zahájiť moje hľadanie po OSOBNOSTIACH, čo sú a žijú medzi nami, lebo  nikdy "nekričali", že si ich MUSÍME všimnúť.../

EVA

Doplním VÁM niečo o tom, kde všade sa môj otec dokázal "realizovať" a s LÁSKOU !
V kostole, tom našom, je krásny oltár a okno nad ním urobil technikou vitráže a "daroval", ČLOVEK...            HISTÓRIA KOSTOLA V LEDNICKÝCH ROVNIACH


Hoci prvý kňaz na Rovniach pôsobi ltrvale od roku 1788, ešte dlhú dobu kostol vystupoval ako filiálny - závislý na svojom materskom kostole v Lednici. Zásluhou farára Pavla Czillágyiho a patróna grófa Aspremonta v roku 1809 po splnení všetkých náležitostí vznikla rovňanská farnosť. Úmrtím grófa Aspremonta kostol stratil štedrého mecenáša. Chátralniekoľko desaťročí a pribúdajúcimi rokmi padlo rozhodnutie - postaviť kostol nový. Za silnej podpory farníkov sa tejto úlohy ujal ThDr. Jozef Kološ (pôvodne Klčo).Pri výbere staveniska sa prihliadalo k priblíženiu kostola do zástavby starých Rovní. Základný kameň bol osadený dňa 3.6.1926 za prítomnosti ministra Dr.Martina Mičuru. Stavebne a zariadením bol ukončený a pripravený na vysvätenie, ktoré sa uskutočnilo 5.6.1927.Počas stavebných prác k cirkevným obradom slúžila kaplnka sv. Anny a cirkevná škola. Kostol svätého Michala bol postavený v neskoroklasicistickom slohu ako jednoloďová stavba s krátkou priečnou loďou a vežou s ihlanovým tupým zastrešením. Bočné oltáre prenesené zo starého kostola boli doplnené novými sochami Panny Márie a Božského Srdca.
Prvým väčším zásahom do úpravy interiéru kostola bola jeho výmaľba od J. Bártu v roku 1952. Neskôr v sedemdesiatych rokoch bola na ľavej strane kostola pristavená druhá sakristia a vybudované provizórne naftové vykurovanie. Zásluhou Msgr. Andreja Paldana, vtedajšieho farára bol kostolík obohatený o dva zvony z Halenkova. Inštalované do veže boli až v roku 1987 za pôsobenia dp. Maximiliána Nosála. K vážnemu poškodeniu interiéru došlo 14.júna 1989, keď v nočných hodinách vznikol požiar spovedelnice.
V rokoch 1990 - 1991 sa uskutočnili práce, ktorými sa previedlo pokrytie kostola meďou, výmaľba vonkajšej fasády kostola a vybudovanie murovaného oplotenia pozemku okolo kostola. Výmaľbu interiéru kostola uskutočnil akademický maliar a sochár Juraj Krajčo ml. so svojim otcom a jeho skupinou. Potom bol kostol obohatený ešte o významné dielo, vitráž. Osadenie vitráže uskutočnil a venoval ako dar pre kostol vynikajúci umelec a sklár pán Jaroslav Taraba.

V roku 1997 si obec pripomenula 70. výročie postavenia nového kostola.
 

Ďakujeme Pavlovi Gavendovi, farárovi v Lednických Rovniach, za poskytnutie cenných údajov o miestnom farskom kostole

 

 

Našla som na v archívoch...

Chcem sa poďakovať p. DANE BURDOVEJ, že existuje dôkaz o kráse skla - jeho dizajnérovi,

výnimočnom  ČLOVEKU...

 

Výstava Rona Crystal v Martine
Dana Burdová

Začiatkom augusta 2002 sprístupnilo Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum v Martine v rámci svojich výstavných aktivít výstavu Rona Crystal - 110 rokov výroby skla v Lednických Rovniach, Medzinárodné sklárske sympózium 2002, 

Jaroslav Taraba - 70 rokov.
Milovníci skla majú určite ešte v živej pamäti výstavu Premeny skla, venovanú celkovému prierezu výsledkov medzinárodných sklárskych sympózií v Lednických Rovniach, ktorá sa stretla s veľmi priaznivým ohlasom nielen u martinskej kultúrnej verejnosti. V poradí už druhá veľkorysá výstava skla v Martine, realizovaná v relatívne krátkom časovom odstupe, nás oprávňuje hovoriť o mladej sľubne sa rozvíjajúcej tradícii, ktorej leitmotívom je nadšenie pre sklo.
Pri zrode plodnej spolupráce SNM-EM v Martine s akciovou spoločnosťou Rona Crystal Lednické Rovne stála myšlienka o premiérových výstavách výsledkov Medzinárodného sklárskeho sympózia. 110. výročie sklárne v Lednických Rovniach ponúklo na dôvažok zaujímavú príležitosť predstaviť výsledky sympózia na panoráme historického bilancovania sklárskej produkcie v Lednických Rovniach spoločne s autorskou prezentáciou tvorby Jaroslava Tarabu - dlhoročného vedúceho výtvarníka sklárne.
Tematický segment, ktorý je venovaný vlastnej produkcii sklárne v Lednických Rovniach, prináša návštevníkom ucelený obraz o charaktere sklárskej produkcie od jej historických začiatkov až po aktuálny súčasný sortiment. Skláreň v Lednických Rovniach bola založená v roku 1892 ako posledná najväčšia skláreň viedenskej spoločnosti Joseph Schreiber und Neffen. Dodnes jej výrobky predstavujú najslávnejšiu kapitolu v dejinách slovenského úžitkového skla. Podstatnú časť produkcie tvorila najmä hotelová kalíškovina s vysokou výtvarnou a funkčnou hodnotou. Osobitnú pozornosť si zaslúžia nápojové súpravy zdobené pantodekorom - poloautomatizovanou technikou leptania s jemným kresbovým charakterom. Skláreň ako jedna z prvých (r. 1896) použila pri zušľachťovaní nápojového skla pantografy anglickej výroby.
Výstava poukazuje na dôležitý fakt, že už v minulosti bola skláreň otvorená spolupráci s profesionálnymi výtvarníkmi, napr. v 40. a 50. rokoch spolupracovala s Martinom Benkom a Vincentom Hložníkom.
Po druhej svetovej vojne sa začína v histórii sklárne písať ďalšia nemenej úspešná kapitola, ktorá je reprezentovaná dizajnérskou a návrhárskou činnosťou Karola Hološku a Jaroslava Tarabu.

V súvislosti s ich tvorivými aktivitami treba upriamiť pozornosť najmä na technológiu nápojových súborov s tzv. ťahanou nôžkou, ktorá do dnešných dní pozitívne ovplyvňuje výtvarnú úroveň tunajšej kalíškoviny. Skutočnosť, že v tom istom roku ako skláreň si pripomína okrúhle jubileum aj jej dlhoročný "dvorný dizajnér", priniesla vzácnu možnosť rozšíriť tematický diapazón výstavy o aspekt "umeleckej individuality".

 Autorská retrospektíva Jaroslava Tarabu pri príležitosti jeho sedemdesiatročného jubilea prenáša návštevníka do krehkého časopriestoru individuálneho tvorivého hľadania, ktoré vychádza z hlbokej technologickej znalosti skla ako výtvarného materiálu. Autorov návrhársky rukopis prináša mnohé originálne výtvarné riešenia nápojových a stolovacích súprav, ktoré si nás podmania svojou ušľachtilou líniou a zmysluplnou funkčnou tektonikou. Nemenej príťažlivé sú autorove variácie dekoratívnych fliaš, váz a mís, v ktorých prekračuje horizont prísnej úžitkovosti smerom k vyššiemu dekoratívnemu účinku a svojbytnému uplatneniu v interiéri.
 Svojou dramaturgiou mala výstava všetky predpoklady osloviť širokospektrálny okruh návštevníkov - od priaznivcov historického a úžitkového skla až po obdivovateľov poetických experimentov so sklovinou. Samotný výstavný priestor - autenticky zrekonštruované prvé poschodie južného krídla Harmincovej funkcionalistickej stavby - svojím dispozičným riešením a špecifickými svetelnými podmienkami vynikajúco konvenovalo inštalácii troch integrálnych tematických častí a vlastnej prezentácii skla a sklených objektov.
Výstava trvala do konca októbra 2002.

 

 

A toto sú len "čriepky" z toho, čo mám ako darčeky a pamiatku ...

  

 

   

 
« Späť


Diskusia: "JAROSLAV TARABA"
Dátum: Meno: Komentár:
24.01.2007, 23:01 EVA OTEC
09.02.2007, 16:49 teta Katka a strýko Vojto z LR list Evičke
10.02.2007, 07:54 EVA "RODINA" z Lednických Rovní
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre