Slová z mojej DUŠE...

1171781724obraz_1"ABY SME VERILI, POTREBUJEME, ABY V NÁS VERIL NIEKTO DRUHÝ:"
/V.HUGO/


Život
sám nám dáva pocítiť, aký má s nami plán...

...nechápeme mnohé, nevieme prečo, netušíme kam ...

Ak ale pochopíme "volanie vlastnej duše", sme na dobrej ceste.
Je to cesta k cieľu a cieľ sám!
To sú tie okamihy, ktoré nás "menia" a niekedy sú tak naliehavé,
 že musíme postáť a veľmi pozorne počúvať.

Som šťastná, že som mohla ešte začuť ozvenu "duše", ktorá asi už dlho na mňa volala, no ja som ju počuť nechcela a ani "dušu" som nepotrebovala.
Načo by som sa zaťažovala, mala som vlastne všetko...
Načo by som si komplikovala život "akousi dušou"???
 To, že bola MOJA, to som tiež NEPOČULA.
A tak som nepočula ani tie okolo mňa.

Ale to už BOLO !                                                          

Aj obraz, ktorý vidíte, je už "darčekom".
Majú ho radi...Preto má svojich majiteľov.
Ja som bola len "nástroj".


   
 /...tento záber je z letnej dovolenky, niečo také krásne, že som musela fotiť.../


Toto sú okamihy života, ktoré nás napĺňajú pocitom šťastia,
menia nás  a pritom sú pre niekoho úplne nepodstatné a bežné...
Pre mňa je to čarovný záber, hoci tie deti nie sú moje...

Snažím sa, vidieť krásu okolo seba a počúvať...
...teším sa z maličkostí, čo iní nevidia...

EVA